Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

Παρουσίαση του Αγάλματος του Fidel Castro στην Μόσχα