Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022

Τιμάμε την Εξέγερση του Πολυτεχνείου, συμμετέχουμε στις συγκεντρώσεις σε όλη την χώρα