Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022

Ένα λουλούδι στο Πολυτεχνείο ...