Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022

Το Πολυτεχνείο ζει στον αγώνα για μόρφωση δουλειά ζωή !