Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

62 χρόνια από την διακήρυξη της Αβάνας !