Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023

Κινητοποίηση του Σωματείου Επισιτισμού Τουρισμού (ΣΕΤΕΠΕ) στην Θεσσαλονίκη