Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023

Διαμαρτυρία στο Αμερικανικό Προξενείο στην Θεσσαλονίκη ενάντια στην επίσκεψη Μπλίνκεν