Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023

Ιατρική βοήθεια στο λαό της Τουρκίας και της Συρίας στέλνει η Κούβα

Η ιατρική κουβανική ταξιαρχία Henry Reeve έφτασε για βοήθεια στο λαό της Τουρκίας και μια δεύτερη ομάδα 27 ιατρών καταφθάνει για βοήθεια στη Συρία