Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022

Το 66% του προϋπολογισμού της Κούβας δόθηκε στην Δημόσια Υγεία, την Εκπαίδευση , την Κοινωνική Ασφάλιση και την Κοινωνική Πρόνοια