Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Επιμορφωτικό Κέντρο "Χαρίλαος Φλωράκης": κατάλογος τίτλων, που είναι διαθέσιμοι σε όποιον επιθυμεί να τα μελετήσει


Η οικογένεια του Κώστα Κάππου παραχώρησε μέρος της βιβλιοθήκης του αείμνηστου αγωνιστή στη βιβλιοθήκη του Επιμορφωτικού Κέντρου "Χαρίλαος Φλωράκης". Το ΔΣ του ΕΚΧΦ έστειλε τον κατάλογο των τίτλων (επισυνάπτεται), που είναι διαθέσιμοι σε όποιον επιθυμεί να τα μελετήσει.


Πηγή : "Εμείς που σπουδάσαμε στο Σοσιαλισμό"