Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022

Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών της Κούβας (ETECSA) συμπλήρωσε 28 χρόνια !