Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2022

Το ψυχρό κύμα που πέρασε στην δυτική πλευρά της Κούβας χώρισε την χώρα σε δύο ζώνες θερμοκρασίας