Παρασκευή 19 Μαΐου 2023

Ασφαλή και αποτελεσματικό το φάρμακο της Κούβας για τους παιδιατρικούς ασθενείς με υποπλασία του θύμου αδένα

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής φάσης ΙΙΙ με το φάρμακο Biomodulin T – που αναπτύχθηκε από το Εθνικό Κέντρο Βιοπαρασκευασμάτων (BioCen) – σε παιδιατρικούς ασθενείς με υποπλασία του θύμου αδένα που σχετίζεται ή όχι με κυτταρική ανοσοανεπάρκεια, καταδεικνύουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του ανοσοτροποποιητικού φαρμάκου στη θεραπεία σε αυτή τη γενετική ασθένεια.

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων,  την Τετάρτη, στο συμπόσιο Immunomodulatory effect of Biomodulin T, στο πλαίσιο του επιστημονικού προγράμματος του IX Hematology Congress 2023, ο καθηγητής Odalis de la Guardia Peña, κύριος ερευνητής της πρόσφατα ολοκληρωμένης κλινικής δοκιμής, επεσήμανε ότι ήταν μια πολυκεντρική μελέτη, στην οποία εργάστηκαν από το Ινστιτούτο Αιματολογίας και Ανοσολογίας, από τα Παιδιατρικά Νοσοκομεία William Soler και Ángel Arturo Aballí και από το BioCen ως υποστηρικτής της δοκιμής.

Ο καθηγητής ανέφερε ότι το φάρμακο Biomodulin T μπορεί να αυξήσει, τουλάχιστον κατά 60%, την περιοχή του θύμου αδένα στο τέλος της θεραπείας. Αυτή η αύξηση θα αντικατοπτρίζεται σε μείωση κατά 50% στον αριθμό των λοιμώξεων και σε αύξηση τουλάχιστον 30% στους υποπληθυσμούς λεμφοκυττάρων CD3+/CD4+ και CD3+/CD8+ στην υποομάδα ασθενών με κυτταρική ανοσοανεπάρκεια.

Εξήγησε ότι, για τη μελέτη, το δείγμα χωρίστηκε σε δύο υποομάδες: η πρώτη περιελάμβανε παιδιά με υποπλασία του θύμου αδένα, αλλά δεν είχαν διαγνωστεί με ανοσοανεπάρκεια. Στη δεύτερη ήταν αυτοί που είχαν κυτταρική ανοσοανεπάρκεια.

Στην υποομάδα Ι, επιπλέον, αντιμετωπίστηκαν ασθενείς με σοβαρή και μέτρια υποπλασία του θύμου και στην υποομάδα ΙΙ, οι τρεις τύποι υποπλασίας (ήπια, μέτρια και σοβαρή).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας , τον Μάιο του 2022, τελικά έλαβαν μέρος στη δοκιμή 60 ασθενείς (44 στην υποομάδα I και 16 στην υποομάδα II), εκ των οποίων 52 (86,6%) ολοκλήρωσαν τη θεραπεία.

Ο De la Guardia Peña τόνισε ότι, ως προκαταρκτικά συμπεράσματα (καθώς δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί όλη η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων), το 75% των ασθενών που συμπεριλήφθηκαν, μετά τη χορήγηση του Biomodulin T, έφτασαν στο φυσιολογικό μέγεθος του θύμου αδένα, ενώ Το 62,5% των ατόμων με πληθυσμούς CD4 και CD8, που μειώθηκαν στην αρχή της δοκιμής, ανέκτησαν το μέγεθός τους.

Από την άλλη πλευρά, τόνισε, δεν υπήρξαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, μόνο το 23,3% των ασθενών παρουσίασαν κάποια ήπια ή μέτρια ανεπιθύμητη ενέργεια. Από το 85% αυτών που συμπεριλήφθηκαν, που είχαν χρησιμοποιήσει αντιβιοτική θεραπεία πριν από την κλινική δοκιμή, μόνο το 41,6% τη χρειάστηκε κατά την ανάπτυξη της μελέτης.

Σχετικά με αυτό το τελευταίο στοιχείο, ο κύριος ερευνητής τόνισε ότι στις δύο υποομάδες παρατηρήθηκε μείωση της εμφάνισης λοιμώξεων καθώς προχωρούσε η δοκιμή.

«Όλα τα παιδιά ξεκίνησαν με υψηλό ποσοστό λοιμώξεων ιογενούς, βακτηριακού και παρασιτικού τύπου και μετά από έξι μήνες της κλινικής δοκιμής, αυτό το ποσοστό λοιμώξεων μειώθηκε με τη χορήγηση των δόσεων Biomodulin T», εξήγησε.

Ο Διευθυντής Έρευνας της BioCen, δήλωσε  ότι μόλις ολοκληρωθεί η έκθεση με τα τελικά αποτελέσματα της μελέτης, σκοπός θα είναι να ληφθεί έγκριση από το Κέντρο Κρατικού Ελέγχου Φαρμάκων, Ιατρικού Εξοπλισμού και Συσκευών.


Πηγή : Granma.cu