Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2024

Ο κρατικός προϋπολογισμός της Κούβας για το 2024


Για το 2024 ο κρατικός προϋπολογισμός της Κούβας δίνει προτεραιότητα στη Δημόσια Υγεία, την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό και την Κοινωνική Ασφάλιση, οι οποίες καταλαμβάνουν το 63% των συνολικών δαπανών, σημειώνοντας αύξηση 37% σε σύγκριση με το 2023.

Χαρακτηριστικά , 26% διατίθεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο θα εξασφαλίσει την παροχή 110 εκατομμυρίων εξετάσεων στην πρωτοβάθμια περίθαλψη , 375.000 εισαγωγές στα εθνικά νοσοκομεία, την απαραίτητη λήψη φαρμάκων και θεραπείας που χρειάζονται οι ασθενείς,  καθώς και το κόστος συντήρησης των εγκαταστάσεων .

Όσον αφορά την Εκπαίδευση, σημειώνεται και εδώ μικρή αύξηση στο προϋπολογισμό, με στόχο να καλυφθούν τα έξοδα 1.388.000 μαθητών σε Προσχολική, Πρωτοβάθμια, και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 389.392 φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Τέλος προβλέπει 2.100 εκατομμύρια πέσος για την επιστημονική έρευνα.

Πηγή : Granma.cu