Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2021

Ο σοσιαλισμός θα νικήσει , θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό !