Σάββατο 8 Ιουλίου 2023

Η Κίνα εγκρίνει τη χρήση κουβανέζικου φαρμάκου για τη θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος όπου χρησιμοποιείται στην Κούβα από το 1998

Η κινεζική Εθνική Υπηρεσία Φαρμάκων ενέκρινε τη Δευτέρα τη χρήση του nimotuzumab, ενός κουβανικού ανθρώπινου μονοκλωνικού αντισώματος για τη θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος.

Η έγκριση είναι το αποτέλεσμα έρευνας της κοινοπραξίας Biotech Pharmaceutical Limited (BPL) για την επέκταση της εφαρμογής του φαρμάκου στην Κίνα πέρα από τη θεραπεία του καρκίνου του ρινοφάρυγγα.

Η κινεζική υγειονομική οντότητα αναφέρθηκε στα θετικά αποτελέσματα του προϊόντος σε κλινικές μελέτες, στην αποτελεσματικότητά του στην αναστολή της ανάπτυξης κακοήθων κυττάρων και στην ευρεία χρήση του από το 1998 στην Κούβα και σε άλλα έθνη.

Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής, αντιπρόεδρος για το κουβανικό τμήμα της BPL, Yanet Borrego, δήλωσε ότι «η Κίνα ενέκρινε την καταχώριση του nimotuzumab για τη θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος, μετά από κλινική μελέτη φάσης ΙΙΙ».

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα του nimotuzumab είναι ότι αναγνωρίζει τα καρκινικά κύτταρα και όχι τον φυσιολογικό ιστό, κάτι που επιτρέπει βοηθητικά τον συνδυασμό του με ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία.

Ο πρόεδρος της BPL, Bai Xianhong, ενημέρωσε τον Αντιπρόεδρο της Κούβας, Jorge Luis Perdomo, τον Απρίλιο για τις έρευνες σχετικά με την επίδραση του nimotuzumab στη θεραπεία άλλων τύπων καρκίνου.

Πηγή : Cubadebate.cu