Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023

8 Μαρτίου , η μέρα της γυναίκας

Σε θέλαν να είσαι υπό σε θέλανε να είσαι σκλάβα 
μα είσαι φωτιά που αν σε πειράξουν θα τους κάψεις σαν λάβα