Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

5 χρόνια από τον θάνατο του Comandante Fidel Castro Ruz . ¡Hasta la victoria siempre!