Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021

Δεν ξεχνάμε ! Τον φασισμό και το σύστημα που τον γεννά πολεμάμε !