Τρίτη 9 Αυγούστου 2022

Η Κουβανική Τηλεόραση καλύπτει τηλεοπτικά την πυρκαγιά στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις